Potrzeby logopedów

Zamierzam omówić te potrzeby, których nie zaspokajają ani uczelnie, ani pracodawcy, ani stowarzyszenia i organizatorzy szkoleń. Materiał czerpię z relacji osób, które odwiedziły mój gabinet w celach szkoleniowych. Jakie są to potrzeby?

 

Praktyczne zastosowanie sondy

Praktyczne zastosowanie sondy

Nabycie umiejętności praktycznych – to potrzeba dominująca. Liczne osoby dowodziły, że bały się konfrontacji z realiami praktyki, że nie zostały przygotowane do integrowania różnych dziedzin wiedzy (składowych logopedii) na użytek konkretnego problemu terapeutycznego. Niekiedy twierdzono, że niepewność w roli zawodowej brała się u nich z niedostatecznego przygotowania praktycznego. Nieliczni twierdzili, że pacjenci wyczuwali ich niepewność i nie pojawiali się na kolejnej wizycie. Skarżono się też, że osoby prowadzące praktyki nie zawsze chciały dzielić się swoimi najcenniejszymi doświadczeniami, tzw. knifami zawodowymi.

Skoro uczelnie przekazują w znacznej części tylko wiedzę, to czy umiejętności praktycznych można nauczyć się na konferencjach i szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia i związki zawodowe. Tak, o ile te zechcą dostrzec problem i być odpowiedzialnym reprezentantem społeczności logopedycznej. Dbałość o poziom kształcenia praktycznego, o prestiż zawodowy, o etyczne jego obszary, o minimalne wyposażenie narzędziowe, o organizowanie szkoleń praktycznych z udziałem doświadczonych praktyków, to jedne z wielu powinności, których spełnienia oczekuje społeczność logopedyczna. Relacje i skargi logopedów, którzy przybywali na szkolenia do Gabinetu Demostenes wskazują, że: dotychczasowe formy szkoleń w niewielkim stopniu realizują potrzeby praktyki, pracodawcy nie chcą inwestować w warsztat pracy (w metody i narzędzia) i w umiejętności zatrudnionego specjalisty, związki i stowarzyszenia nie dbają by renoma logopedy wzrastała wśród innych zawodów. W takiej sytuacji pozostają absolwentom logopedii różne formy szkoleń, ale u doświadczonych praktyków, chcących dzielić się swoim dorobkiem zawodowym. Warto takich szukać, by nie dochodzić do efektów metodą prób i błędów, by nie błądzić po omacku. Warto wziąć w swoje ręce los i powodzenie zawodowe.

Druga dość silnie wyrażona potrzeba, to wyposażenie w sprzęt i pomoce na miarę czasu.

 

Instrumentarium logopedyczne

Instrumentarium logopedyczne

Okazuje się, że niejeden logopeda świadomy istnienia sprzętu wspomagającego praktykę, boi się ujawnić tę potrzebę przed pracodawcą z obawy, aby ten nie uznał, że zatrudnił drogiego specjalistę. Taki logopeda pracuje zazwyczaj w dyskomforcie i dorabia swoistą ideologię do swego nadmiernego werbalizmu w oddziaływaniu terapeutycznym. Taki nie inwestuje w swój warsztat pracy, co oznacza, że inwestuje w ignorancję. Taki zazwyczaj miewa mniej znaczące efekty terapeutyczne. Taki także traci pacjentów, którzy zniecierpliwieni oczekiwaniem na efekty, odchodzą do innego specjalisty.

Potrzeba bycia efektywnym, skutecznym i pomocnym nadaje koloryt pracy i daje motywację do wysiłku. Jej zaspokojenie uzależnione jest od spełnienia dwóch pierwszych potrzeb. Od niej zależy samopoczucie w roli zawodowej. Od efektywności zależy opinia o danym logopedzie i zapotrzebowanie na jego usługi. Duża efektywność daje dobre podstawy do świadczenia usług prywatnych i może być podstawą do odpowiednio wysokich honorariów.

Potrzeba adekwatnych honorariów za wykonywaną pracę bywa kolejnym postulatem środowiska logopedycznego. Logopeda, który inwestuje w swój rozwój, w ubogacanie swego warsztatu pracy, który bywa efektywniejszy od innych, ma podstawy aby oczekiwać wyższych honorariów. Dbałość o właściwe wynagrodzenie za solidne, profesjonalne, rzetelne i z pasją świadczenie usług, to dbałość o wizerunek zawodowy. Tak świadczone usługi, to dbałość o ich jakość, a nie o ilość.

Konkludując, stwierdzić należy, że nie ma co liczyć na to, że potrzeby logopedy zaspokoi uczelnia, stowarzyszenie lub pracodawca. Każdy z nas jest kowalem swego losu, każdy dla siebie kreuje rzeczywistość zawodową. Warto inwestować w szkolenia praktyczne u doświadczonych terapeutów. Warto uczyć się nie tylko na własnych błędach, ale wyciągać wnioski z błędów innych. Należy mieć świadomość, że umiejętności i doświadczenie specjalistów, do których udajemy się na szkolenia mają dużą wartość praktyczną. To dla nas, praktyków, jest ważne, gdyż z umiejętności zdajemy egzamin przed swoimi podopiecznymi.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Efektywność logopedy, Nowoczesny gabinet, Pomoce logopedyczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.