Charakterystyka osobowa

Antoni Bochniarz

 • jest wysokiej klasy specjalistą, którego osiągnięcia zauważyła i doceniła Europejska Fundacja Pomocy Intelektualnej, od której otrzymał stypendium naukowe;
 • jest wynalazcą wielu użytecznych urządzeń pomocnych w przezwyciężaniu zaburzeń mowy, czego dowodem są dokumenty patentowe, wzory użytkowe, świadectwa ochronne;
 • jest logopedą, którego wiedzę, kreatywność, innowacyjność, erudycję, refleksyjność, doświadczenie doceniają logopedzi i psychoterapeuci z krajowych i z zagranicznych ośrodków – potwierdzając to odbywanymi u niego szkoleniami i recenzjami jego opracowań i publikacji;
 • jest autorem dwunastu książek, obecnych nie tylko w gabinetach całej Polski oraz około stu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych;
 • jest współautorem kilku komputerowych programów terapeutycznych, obecnych w gabinetach na terenie całej Polski;
 • jest wydawcą i popularyzatorem wiedzy (publikacje naukowe i popularnonaukowe w wielu miesięcznikach i kwartalnikach, mające charakter specjalistyczny i o aspektach humanitarnych);
 • jest (był) stażystą krajowych, renomowanych, klinik;
 • jest (był) stażystą zagranicznych placówek naukowo-medycznych w Holandii (Utrecht), w Austrii (Graz), w Czechach (Praga);
 • jest logopedą, który wdrożył do praktyki blisko siedemdziesiąt różnych pomocy i urządzeń, będących na wyposażeniu większości gabinetów w Polsce;
 • jest autorem opracowań, projektantem (wynalazków), z których korzystają też specjaliści z Czech i ze Słowacji, nie tylko w specjalności logopedycznej;
 • jest aktywnym uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
 • jest członkiem wielu towarzystw naukowych;
 • jest efektywnym terapeutą pomagającym pacjentom nie tylko z terenu całej Polski.

Możliwość komentowania jest wyłączona.