Jąkanie – problem trudny terapuetycznie


Kto zajmuje się terapią osób jąkających się?

Usprawnianiem najważniejszego narzędzia komunikacji (języka) zajmują się logopedzi.
Jednak większość logopedów zajmuje się zaburzeniami dyslalicznymi, które stanowią około 70% wszystkich wad wymowy i polegają na zniekształcaniu, opuszczaniu lub zastępowaniu w wymowie głosek. Są logopedzi (afazjolodzy), którzy zajmują się tylko afatykami (chorymi po urazach mózgu) lub tylko głuchymi (surdologopedzi). Informacje otrzymywane od pacjentów przekonują mnie, że wielu logopedów oddziałuje jedynie na objaw, próbując przyjść z pomocą jąkającym się. Inni nie podejmują się terapii jąkających się. Są też tacy, którzy ujawniają postawę lękową wobec problemu jakim jest jąkanie. Tacy wypowiadają czasem słowa pesymizmu, zwątpienia i zniechęcania do terapii tych, którzy szukają u nich pomocy.  Moi pacjenci spotykali na swej drodze takich logopedów, którzy poprzestali na zdobyciu dyplomu, którzy bez odpowiedniego przygotowania praktycznego, bez dostatecznej wiedzy, narzędzi  diagnostycznych i umiejętności, próbowali „majstrować”, dochodzić lub częściej nie dochodzić do celu metodą prób i błędów. Na swej drodze spotykali takich, którzy składali obietnice bez pokrycia, uruchamiali zachowania zastępcze, rozdawali głaski emocjonalne, przyjmowali postawy ingracjatorskie (schlebiające). Wiązali emocjonalnie pacjentów (także rodziców dzieci), prolongowali niepotrzebnie terapię, dostarczając przy okazji wielu jatrogennych uwarunkowań. Takie postawy nie służą dobrze naszemu wizerunkowi zawodowemu.

Czytaj dalej

Opublikowano Jąkanie, Rozmowa ze specjalistą, Terapia | Komentowanie nie jest możliwe

Posłuszne i uwięzione słowa

Słowa mają moc sprawczą. Słowa to narzędzia do osiągania celów.
To przy pomocy słów wrażamy swoje prośby, błagania i dziękczynienia, uczucia i swoją wiedzę. Słowa pokrzepiają, motywują, dopingują i wyprowadzają z rozpaczy. Właściwe słowo w odpowiednim czasie może zdziałać cuda. Słowa bywają odzwierciedleniem i wyrazem stanu ducha. Poprzez słowa wiemy o innych. Słowami ułatwiamy osiąganie celów. Słowa wzruszają, niepokoją, denerwują, ale i podtrzymują na duchu i mobilizują do działania. Słowa bywają klątwą i dziękczynieniem. Poprzez słowa zbliżamy się do innych. W kształcie słowa, w jego intonacji odczytujemy stosunek człowieka do człowieka oraz czyjąś wrażliwość. Słowa bywają nośnikami radosnych i złych wieści. Bywa, że słowa tworzą urokliwe bukiety ofiarowywane bliskim sercu. Bywają słowa niczym landrynki. Ze słów możemy odczytać łkania serca i skargę duszy. Są też słowa wyczekiwane, upragnione i na długo chowane w pamięci. Bywają też słowa tak miłe, tak podniosłe jak urokliwa muzyka i jak ciepłe przytulenie. Mamy także słowa przeprosin, podziękowań, życzeń, gratulacji, wyrażające nasze myśli i broniące naszych wartości. Widzimy jak wiele  użytecznych funkcji pełni słowo. Język mówiony to nadal najważniejsze narzędzie komunikacji, mimo ekspansji cyfrowych i elektronicznych komunikatorów. Czytaj dalej

Opublikowano Efektywność logopedy, Jąkanie, Terapia | Komentowanie nie jest możliwe

Słowa uśmiechu

Gdy przybywa nam lat nie tylko coraz częściej odwiedzamy cmentarze, ale i częściej stajemy przy łóżku chorego w szpitalu, w sanatorium, w domu opieki społecznej, w  hospicjum lub w domowych realiach. Gdy chory pozostaje  pod opieką niewydolnej służby zdrowia, gdy boi się upomnieć u personelu o swoje prawa, gdy niemoc zabiera mu chęć do życia – potrzebuje on słów i tej naszej radości, która budzi nadzieję, uskrzydla, wzmacnia, motywuje, leczy  i otwiera okna na lepszą rzeczywistość. Czytaj dalej

Opublikowano Nie tylko praca | Komentowanie nie jest możliwe

Kiedy warto otworzyć prywatny gabinet?

 

W tym materiale przekazuję specjalistom informację z pozycji swoich 44-letnich doświadczeń zawodowych, w tym 35-letnich w prowadzeniu prywatnego gabinetu logopedycznego. O blaskach i cieniach prywatnej praktyki pisałem przed laty w Logopedii „Blaski i cienie prywatnej praktyki logopedycznej” (Logopedia nr 23/1995). Mówię też na swoim blogu na ten sam temat (w wywiadzie: http://blog.demostenes.pl/blaski-i-cienie-praktyki/#more-571). Obecnie zmieniły się realia i warunki i dlatego podejmuję temat na nowo, odpowiadając na zapotrzebowanie logopedów, którzy dywagują czy pracować w uspołecznionej placówce – u kogoś, czy na własny rachunek – u siebie.

Czytaj dalej

Opublikowano Efektywność logopedy, Nowoczesny gabinet | Komentowanie nie jest możliwe

Efektywny i nieefektywny specjalista

 

„Chodzimy z naszym synkiem do logopedy już dwa lata, ale nie widzimy postępu w terapii. Mieszkamy na drugim końcu Polski i nie możemy przyjechać do Pana. Jak znaleźć dobrego logopedę i jak rozpoznać, że jest dobry?”

„Czy może Pan wskazać mi dobrego logopedę w moim województwie, bo za daleko mi do Żor, bym mogła przyjechać do Pana. Proszę pomóc mi znaleźć efektywnego logopedę na moim terenie”.

Czytaj dalej

Opublikowano Efektywność logopedy | Komentowanie nie jest możliwe

Warunki terapii logopedycznej pomocne w korekcji rotacyzmu

1. Od etapu przygotowawczego najlepiej jest rozpocząć korekcję rotacyzmu zanim zacznie ćwiczyć się z pomocą wibratora logopedycznego.
2. Im częściej powtarzane ćwiczenia, tym efekt szybszy i pewniejszy.
3. Im większa motywacja i determinacja w dążeniu do celu, tym o efekt łatwiej.
4. Im poprawniejsze wykonywanie założeń metodycznych danej metody, tym o efekt łatwiej.
5. Częstsza kontrola przez specjalistę zapobiega wyrabianiu niewłaściwych nawyków, których niwelowanie (usuwanie) trwa dłużej, niż wyrabianie prawidłowego nawyku wymawianiowego od samego początku.
6. Korzystne jest (na etapie przygotowawczym) wspomaganie ćwiczenia wkładką artykulacyjną, której celem jest pionizacja języka, piszczałkami, które spełniają podobną funkcję oraz wkładkami dystansowymi przygotowującymi do ćwiczeń z aparatem.
7. Nie ma jednego algorytmu postępowania, który pasuje do wszystkich osób podlegających terapii.
8. Wspomaganie żmudnych ćwiczeń przez osoby z najbliższego otoczenia dziecka doprowadza szybciej do pożądanych efektów.
9. Najkorzystniej jest wspomagać korekcję rotacyzmu wibratorem logopedycznym (patent Antoniego Bochniarza), stymulatorem lub echo-wibratorem (tego samego autora).
10. Im intensywniejsze ćwiczenia, tym szybciej dochodzi się do celu. Terapia rozłożona
w rozległym czasie słabiej i wolniej utrwala nowe nawyki.

Opublikowano Rotacyzm, Terapia | Komentowanie nie jest możliwe

Dlaczego warto wspomagać korekcję zaburzeń mowy wibratorem logopedycznym autorstwa Antoniego Bochniarza?

 • bo przyspiesza uzyskiwanie pozytywnych efektów,
 • bo daje większe gwarancje sukcesu,
 • bo ułatwia uzyskiwanie efektów nawet w trudnych terapeutycznie przypadkach,
 • bo intensyfikuje ćwiczenia,
 • bo aktywizuje ćwiczącego,
 • bo stwarza możliwości dostosowywania parametrów do potrzeb ćwiczącego,
 • bo nie ma lepszego aparatu na rynku,
 • bo wielu logopedów uzyskuje lepsze efekty dzięki temu urządzeniu,
 • bo aparat został zweryfikowany i zatwierdzony przez Biuro Urzędu Patentowego.
 • bo spełnia on wymogi techniczne i merytoryczne do zastosowań w praktyce,
 • bo w rożnych, coraz lepszych wersjach sprawdza się w praktyce od ponad 35 lat,
 • bo jest też składowym elementem stymulatora logopedycznego, echo-wibratora i echo-wibratora z rezonatorem,
 • bo właściwe jego użytkowanie, poprzedzone szkoleniem w Gabinecie DEMOSTENES, kreuje lepszą opinię o usługach danego logopedy i przysparza mu więcej klienteli,
 • bo świadczą o jego użyteczności opinie i świadectwa przedstawione w materiałach:
  http://www.demostenes.pl/dla-pacjentow/uslugi/rotacyzm
  http://www.rotacyzm.pl
  https://www.youtube.com/watch?v=Ajuhi61HdNY

 

 

Opublikowano Efektywność logopedy, Nowoczesny gabinet, Pomoce logopedyczne, Rotacyzm | Komentowanie nie jest możliwe

Uważne słuchanie

Podczas mego koszenia trawnika do ogrodzenia podszedł emerytowany sąsiad. Wyłączyłem kosiarkę sądząc, że ma mi coś ważnego do powiedzenia, że ma jakąś ważną sprawę do mnie. W ciągu dwudziestu minut rozmowy, a właściwie jego monologu, przewijały się treści związane z chorobą, z uciążliwościami i niedostatkami służby zdrowia, z jego najbliższymi planami, z pustką po śmierci żony. Po dwudziestu minutach uznałem, że tematy rozmów wyczerpały się, że nie ma jakiejś specjalnej potrzeby, bym ja przerywał swoją pracę. Przeprosiłem go i kontynuowałem koszenie. Czytaj dalej

Opublikowano Nie tylko praca | Komentowanie nie jest możliwe

Wazeliniarze, pochlebcy, ingracjatorzy – z dala od takich!

Nie ma takich dzieł i takich usług, od których nie mogłoby być lepszych. Dlatego dziwią mnie wpisy w książkach, w kronikach, w pamiętnikach pełne pochlebstw, zachwytów i przesłodzonych komplementów. Czyżby wpisujący się źle życzyli organizatorom spotkań? Kiedyś byłem w pewnym ośrodku wczasowym, który dopiero drugi rok specjalizował się w świadczeniu pewnych prozdrowotnych usług. Dyrekcja miała świadomość niedostatków, braków i niedociągnięć. Poproszono nas (uczestników turnusu) abyśmy swoje propozycje, sugestie, uwagi i postulaty spisali i w takiej formie przedstawili im. Byli nam wdzięczni za podsunięte im propozycje i przekazane sugestie. Wyjeżdżający z ośrodka nie narzekali, gdyż z wyrozumiałością potraktowali wszelkie uchybienia i docenili to, że postanowiono uwzględnić ich sugestie i prośby. Z pewnością wielu ponownie odwiedziło ten ośrodek.

Czytaj dalej

Opublikowano Nie tylko praca | Komentowanie nie jest możliwe

Jak znaleźć dobrego logopedę?

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYXgIyk4egM
https://www.youtube.com/watch?v=Ajuhi61HdNY
https://www.youtube.com/watch?v=BAGaaNTvbK8
https://www.youtube.com/watch?v=A9v6orS3m6w
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Yb5y2-bIE
https://www.youtube.com/watch?v=VwseXZ7tciw

Opublikowano Efektywność logopedy, Nowoczesny gabinet | Komentowanie nie jest możliwe