Efektywny i nieefektywny specjalista

 

„Chodzimy z naszym synkiem do logopedy już dwa lata, ale nie widzimy postępu w terapii. Mieszkamy na drugim końcu Polski i nie możemy przyjechać do Pana. Jak znaleźć dobrego logopedę i jak rozpoznać, że jest dobry?”

„Czy może Pan wskazać mi dobrego logopedę w moim województwie, bo za daleko mi do Żor, bym mogła przyjechać do Pana. Proszę pomóc mi znaleźć efektywnego logopedę na moim terenie”.

Czytaj dalej

Opublikowano Efektywność logopedy | Skomentuj

Warunki terapii logopedycznej pomocne w korekcji rotacyzmu

1. Od etapu przygotowawczego najlepiej jest rozpocząć korekcję rotacyzmu zanim zacznie ćwiczyć się z pomocą wibratora logopedycznego.
2. Im częściej powtarzane ćwiczenia, tym efekt szybszy i pewniejszy.
3. Im większa motywacja i determinacja w dążeniu do celu, tym o efekt łatwiej.
4. Im poprawniejsze wykonywanie założeń metodycznych danej metody, tym o efekt łatwiej.
5. Częstsza kontrola przez specjalistę zapobiega wyrabianiu niewłaściwych nawyków, których niwelowanie (usuwanie) trwa dłużej, niż wyrabianie prawidłowego nawyku wymawianiowego od samego początku.
6. Korzystne jest (na etapie przygotowawczym) wspomaganie ćwiczenia wkładką artykulacyjną, której celem jest pionizacja języka, piszczałkami, które spełniają podobną funkcję oraz wkładkami dystansowymi przygotowującymi do ćwiczeń z aparatem.
7. Nie ma jednego algorytmu postępowania, który pasuje do wszystkich osób podlegających terapii.
8. Wspomaganie żmudnych ćwiczeń przez osoby z najbliższego otoczenia dziecka doprowadza szybciej do pożądanych efektów.
9. Najkorzystniej jest wspomagać korekcję rotacyzmu wibratorem logopedycznym (patent Antoniego Bochniarza), stymulatorem lub echo-wibratorem (tego samego autora).
10. Im intensywniejsze ćwiczenia, tym szybciej dochodzi się do celu. Terapia rozłożona
w rozległym czasie słabiej i wolniej utrwala nowe nawyki.

Opublikowano Rotacyzm, Terapia | Komentowanie nie jest możliwe

Dlaczego warto wspomagać korekcję zaburzeń mowy wibratorem logopedycznym autorstwa Antoniego Bochniarza?

 • bo przyspiesza uzyskiwanie pozytywnych efektów,
 • bo daje większe gwarancje sukcesu,
 • bo ułatwia uzyskiwanie efektów nawet w trudnych terapeutycznie przypadkach,
 • bo intensyfikuje ćwiczenia,
 • bo aktywizuje ćwiczącego,
 • bo stwarza możliwości dostosowywania parametrów do potrzeb ćwiczącego,
 • bo nie ma lepszego aparatu na rynku,
 • bo wielu logopedów uzyskuje lepsze efekty dzięki temu urządzeniu,
 • bo aparat został zweryfikowany i zatwierdzony przez Biuro Urzędu Patentowego.
 • bo spełnia on wymogi techniczne i merytoryczne do zastosowań w praktyce,
 • bo w rożnych, coraz lepszych wersjach sprawdza się w praktyce od ponad 35 lat,
 • bo jest też składowym elementem stymulatora logopedycznego, echo-wibratora i echo-wibratora z rezonatorem,
 • bo właściwe jego użytkowanie, poprzedzone szkoleniem w Gabinecie DEMOSTENES, kreuje lepszą opinię o usługach danego logopedy i przysparza mu więcej klienteli,
 • bo świadczą o jego użyteczności opinie i świadectwa przedstawione w materiałach:
  http://www.demostenes.pl/dla-pacjentow/uslugi/rotacyzm
  http://www.rotacyzm.pl
  https://www.youtube.com/watch?v=Ajuhi61HdNY

 

 

Opublikowano Efektywność logopedy, Nowoczesny gabinet, Pomoce logopedyczne, Rotacyzm | Komentowanie nie jest możliwe

Uważne słuchanie

Podczas mego koszenia trawnika do ogrodzenia podszedł emerytowany sąsiad. Wyłączyłem kosiarkę sądząc, że ma mi coś ważnego do powiedzenia, że ma jakąś ważną sprawę do mnie. W ciągu dwudziestu minut rozmowy, a właściwie jego monologu, przewijały się treści związane z chorobą, z uciążliwościami i niedostatkami służby zdrowia, z jego najbliższymi planami, z pustką po śmierci żony. Po dwudziestu minutach uznałem, że tematy rozmów wyczerpały się, że nie ma jakiejś specjalnej potrzeby, bym ja przerywał swoją pracę. Przeprosiłem go i kontynuowałem koszenie. Czytaj dalej

Opublikowano Nie tylko praca | Komentowanie nie jest możliwe

Wazeliniarze, pochlebcy, ingracjatorzy – z dala od takich!

Nie ma takich dzieł i takich usług, od których nie mogłoby być lepszych. Dlatego dziwią mnie wpisy w książkach, w kronikach, w pamiętnikach pełne pochlebstw, zachwytów i przesłodzonych komplementów. Czyżby wpisujący się źle życzyli organizatorom spotkań? Kiedyś byłem w pewnym ośrodku wczasowym, który dopiero drugi rok specjalizował się w świadczeniu pewnych prozdrowotnych usług. Dyrekcja miała świadomość niedostatków, braków i niedociągnięć. Poproszono nas (uczestników turnusu) abyśmy swoje propozycje, sugestie, uwagi i postulaty spisali i w takiej formie przedstawili im. Byli nam wdzięczni za podsunięte im propozycje i przekazane sugestie. Wyjeżdżający z ośrodka nie narzekali, gdyż z wyrozumiałością potraktowali wszelkie uchybienia i docenili to, że postanowiono uwzględnić ich sugestie i prośby. Z pewnością wielu ponownie odwiedziło ten ośrodek.

Czytaj dalej

Opublikowano Nie tylko praca | Komentowanie nie jest możliwe

Jak znaleźć dobrego logopedę?

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYXgIyk4egM
https://www.youtube.com/watch?v=Ajuhi61HdNY
https://www.youtube.com/watch?v=BAGaaNTvbK8
https://www.youtube.com/watch?v=A9v6orS3m6w
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Yb5y2-bIE
https://www.youtube.com/watch?v=VwseXZ7tciw

Opublikowano Efektywność logopedy, Nowoczesny gabinet | Komentowanie nie jest możliwe

Blaski i cienie praktyki

Dwadzieścia jeden lat temu opublikował pan w Logopedii artykuł „Blaski i cienie prywatnej praktyki logopedycznej” na przykładzie Gabinetu DEMOSTENES. Jak na ten temat spojrzałby pan dzisiaj, po kolejnych dwudziestu latach doświadczeń zawodowych? Czy zmieniły się warunki, klientela i metody?

Nowe środki komunikowania się i wszechobecny internet zmieniły zasięg i geografię moich usług. Zmieniły też klientelę. Internet uczynił bardziej dostępnymi moje usługi – także dla osób spoza granic Polski. Internet uczynił też bardziej dostępny specjalistom mój dorobek publikatorski i wynalazczo-wdrożeniowy. W ostatnim XX-leciu miałem w swoim gabinecie więcej osób dorosłych. Wśród odwiedzających mój gabinet było około 95% osób, które próbowały już różnych terapii gdzie indziej. Poszukujący u mnie pomocy to osoby, które oczekiwały osobliwego, narzędziowego i efektywnego pomagania.

Czytaj dalej

Opublikowano Efektywność logopedy, Nowoczesny gabinet, Rozmowa ze specjalistą | Komentowanie nie jest możliwe

Refleksje ze szlaku

Gdy lato podaje rękę jesieni, gdy akwarelą natury zabarwia się krajobraz, to lubię wędrować wzrokiem po dywanach górskiego krajobrazu i wzlatywać myślami w czas przeszły. Lubię wędrować przebytymi szlakami i ogarniać wspomnieniem ludzi. Bywa, że budzi się we mnie spóźniony żal z powodu niewypowiedzianych słów, zaniechanych czynów i niedostatku wdzięczności. Na przekór  powiedzeniu homo homini lupus est odświeżam to dobro, które spotkało mnie od innych.  Tutaj mętna woda myśli klaryfikuje się. Czytaj dalej

Opublikowano Nie tylko praca | Komentowanie nie jest możliwe

Oblicza samotności1

Żyjemy w czasach dominacji informatycznych i elektronicznych komunikatorów. Te komunikatory, zamiast zbliżać ludzi do siebie, oddalają ich z każdym rokiem coraz bardziej. Współczesny człowiek częściej czuje się wyizolowany ze społeczności i coraz bardziej samotny. Wielu badaczy potwierdza uzależnienie (już nie tylko młodzieży) od wspomnianych komunikatorów, a w szczególności od internetu. Coraz więcej osób myli lub utożsamia świat wirtualny z realnym. Coraz rzadziej można poprowadzić z kimś od początku do końca interesującą konwersację, by telefon komórkowy nie przerwał jej. Wielu terapeutów usiłuje przeciwdziałać temu trendowi i wyprowadzać ludzi z uzależnień. Czytaj dalej

Opublikowano Nie tylko praca | Komentowanie nie jest możliwe

Jak pozbyć się rotacyzmu?


Jak pozbyć się rotacyzmu?

Co z tym rotacyzmem?
Korekcja rotacyzmu

Od jakiegoś czasu otrzymuję coraz więcej zapytań typu: czy w moim wieku (mam 25 lat) mogę jeszcze coś zrobić, by nauczyć się głoski „r”?, jak długo trwa praca nad tą głoską?, czy możliwe jest wypożyczenie aparatu do korekcji rotacyzmu? Jak długo trzeba ćwiczyć z tym aparatem?, gdzie w pobliżu mego miejsca zamieszkania mają pana aparat?, kto z logopedów  w Polsce pracuje wg pana metod i z pomocą pana urządzeń? Te i szereg innych pytań, stawianych mailowo, telefonicznie i podczas wizyt, skłaniają mnie do zamieszczenia tutaj tego materiału.

Każdy rodzaj rotacyzmu jest inny. Determinowany jest innymi czynnikami funkcjonalnymi i warunkami anatomicznymi. Wizyta u logopedy pozwala ustalić te uwarunkowania, by przeciwdziałać im w terapii, by przewarunkowywać stare patomechanizmy i wyrabiać (poprzez ćwiczenia z wibratorem logopedycznym) nowe nawyki artykulacyjne (wymawianiowe). Nie jest wskazane jedynie podpatrywanie filmików z efektami, na których pokazano fragmenty ćwiczeń z aparatem. To za mało, by efektywnie poradzić sobie z problemem rotacyzmu. Są różne rodzaje rotacyzmu, np. wargowy, przyzębowy, monowibracyjny, boczny, policzkowy, gardłowy, tylnojęzykowy, uvularny.

Każde podejście terapeutyczne wymaga innej metodyki postępowania i indywidualizacji w korekcji rotacyzmu. Nie ma jednego algorytmu postępowania, który sprawdza się na wszystkich osobach. Są jedynie ogólne metodyczne wskazania, które przekazuję logopedom podczas szkoleń. Nie każdy z logopedów, który kupuje wibrator logopedyczny, zgłasza się na szkolenie do mnie w zakresie jego użytkowania. Sam zakup aparatu nie gwarantuje sukcesu w jego użytkowaniu. Trzeba mieć też umiejętności praktyczne i doświadczenie. Z tego powodu mogę polecać tylko tych logopedów w Polsce, których przeszkoliłem (o ile wyrażają na to zgodę). Sam pracuję z różnymi typami wibratorów logopedycznych ponad 30 lat. W tym czasie opracowałem i przetestowałem pięć wersji aparatów. Aparaty te sprawdzają się od ponad 25 lat w różnych gabinetach, poradniach i klinikach w Polsce i w nielicznych placówkach zagranicznych.

Jaki wiek predysponuje do osiągania najlepszych efektów w korekcji rotacyzmu?

Rotacyzm - skutecznie leczenieIm młodszy wiek, tym mniej utrwalona patologia, tym łatwiej i krócej wyrabia się prawidłowe nawyki artykulacyjne, tym szybciej przewarunkowuje się patomechanizmy. Jednak dziecko ma mniej dojrzałą motywację do ćwiczeń i jego koncentracja na ćwiczeniu nie jest taka, jaka bywa u dorosłej osoby. Starsze osoby zgłaszają się na terapię zazwyczaj z dojrzałą motywacją. Starsze osoby zazwyczaj doświadczyły już dyskomfortu wynikającego z wady wymowy i, przynosząc swoje pieniądze, wiedzą czego chcą. Z rzadka pojawiają się u mnie też dorośli, którzy przychodzą z nierealistycznymi oczekiwaniami. Spodziewają się efektu natychmiastowego  w sytuacji, gdy utrwalali swoją patologie przez kilkadziesiąt lat.
Najstarszy pacjent, który zdecydował się na korekcję rotacyzmu miał w moim gabinecie 55 lat. Z powodzeniem zakończył terapię.

Ja długo trzeba ćwiczyć z pomocą wibratora logopedycznego, by uzyskać zamierzony efekt?

Wibrator logopedycznyTo zależy od uwarunkowań patologii, od wieku pacjenta, od częstotliwości, poprawności metodycznej i systematyczności ćwiczeń. Efekt zależy też od dojrzałości motywacyjnej do zajęcia się problemem. W moim gabinecie dzieci uzyskują efekt, w postaci wyizolowanej głoski „r”, przeciętnie po dwóch tygodniach. Dorośli potrzebują trzy do czterech tygodni. W jednym i w drugim przypadku bywają wyjątki szybszego dochodzenia do efektu, nawet po kilku dniach. Jednak korekcja rotacyzmu nie kończy się na wywołaniu prawidłowo brzmiącej głoski. Musi być ona wprowadzona jeszcze  do wymowy w sylabach i w słowach. Zdarza się, że niektórzy pacjenci zadowalają się samym efektem wyizolowanej głoski „r”, sądząc, że wymowa w słowach sama się pojawi. Kończenie terapii po efekcie uzyskania wyizolowanej głoski „r” jest błędem.

Czemu poświęcona jest wizyta konsultacyjna w pana gabinecie? – takie pytania zadają chcący odwiedzić mój gabinet.

Ustaleniu uwarunkowań (czynnościowych i anatomicznych) rotacyzmu. W czasie wizyty sprawdzam, z jakimi oczekiwaniami przybywa do mnie pacjent i oceniam swoje możliwości przyjścia mu z pomocą. Określam też warunki, na których mogę mu pomóc. Dokonuję próby   z aparatem (wibratorem logopedycznym) i oceniam, czy już od pierwszej wizyty może on zacząć ćwiczyć z aparatem. Jeśli pierwsza próba okazuje się być niepomyślna, czas tej wizyty poświęcam na instruktaż związany z przygotowaniem go do ćwiczeń z aparatem. Etap przygotowawczy jest ważnym elementem w korekcji rotacyzmu, gdyż zmniejsza on ilość błędów podczas późniejszego ćwiczenia z aparatem. Warto ten etap przejść, gdyż skraca on dochodzenie do zamierzonego efektu. Gdy pierwsza próba z wibratorem daje pozytywny efekt  (pozytywny w wielu rożnych aspektach), przekazuję pacjentowi instrukcję metodyczną dotyczącą ćwiczenia z aparatem w domu i wypożyczam taki aparat na tydzień.

Jak długo i jak często trzeba ćwiczyć z aparatem?

Obowiązuje zasada systematycznego, częstego i poprawnie metodycznego ćwiczenia z aparatem. Zazwyczaj zalecam dzieciom ćwiczyć 5 razy w ciągu dnia po 10-15 minut w jednym ćwiczeniu. W przypadku dzieci, instruuję ich rodziców w zakresie metodyki, podając program rozpisany na cały tydzień. Jeśli po tygodniu nie pojawia się wyizolowana głoska „r”, gdy brak samodzielnej wibracji języka, to trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Wtedy spotykam się po tygodniu od chwili wypożyczenia wibratora logopedycznego. Ustalam, co było zrobione źle, jakie były uchybienia metodyczne. Gdybym spotkał się po dwóch tygodniach, to ćwiczący mógłby utrwalać coś niewłaściwego zbyt długo, co byłoby trudniejsze do usunięcia. Z tego powodu spotykam się po tygodniu.

Zainteresowanych tematem odsyłam po inne treści do materiałów na stronie: www.rotacyzm.pl
lub na stronę: www.demostenes.pl

Opublikowano Rotacyzm, Terapia | Komentowanie nie jest możliwe